Privatni satovi max 4 osobe!

2020/2021

Sati 1 osoba 2 osobe 3 osobe 4 osobe
1*) 70 130 190 250
2**) prijepodne 150 210 270 330
2***) posljepodne 120 180 240 300
3 210 270 330 390
4 260 320 380 440
5 ****) 310 370 430 490

*) Moguće od 8.50h do 9.50h i od 12.15h

**) Moguće samo od 10.00h do 12.00h

***) Moguće od 12.30h

****) Moguće od 09.30h do 12.00h, 13.00h – 15.30h ili (13.30h – 16.00h)