Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto vaše údaje zpracováváme výhradně na základě právních předpisů (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů na našich webových stránkách.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vámi uvedené údaje u nás budou uloženy za účelem zpracování požadavku a pro případ následných souvisejících dotazů. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu nikomu předávat.

Ukládání osobních údajů

Upozorňujeme, že pro účely jednoduššího nákupu a pozdějšího splnění smlouvy provozovatelem internetového obchodu jsou v rámci souborů cookie ukládány údaje o IP adrese majitele připojení a dále také jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo platební karty a další údaje zadané o příjemci faktury.

Kromě toho se za účelem splnění smlouvy ukládají také osobní údaje (jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo atd.) příjemce služby. Vámi poskytnuté údaje jsou nutné plně splnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít. Údaje nejsou předávány třetím stranám, a to s výjimkou předání údajů o platební kartě zpracovávající bance / poskytovateli platebních služeb za účelem stržení kupní ceny z vašeho účtu, našemu daňovému poradci k plnění našich daňověprávních povinností a poskytovatelům datových služeb, kteří zajišťují provoz naší databáze, našeho IT systému a systému pro náš newsletter. S nimi jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů podle článku 28 GDPR.

Po ukončení nákupu jsou u nás uložené údaje smazány. V případě uzavření smlouvy budou všechny údaje vyplývající ze smluvního vztahu ukládány až do okamžiku uplynutí doby povinné archivace (7 let).

Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo písm. b (nezbytné pro splnění smlouvy) GDPR.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. soubory cookie, resp. storage. Jsou to informace, které se pomocí prohlížeče ukládají na vašem koncovém zařízení. Nepůsobí žádnou škodu.

Tyto údaje používáme k tomu, abychom naší nabídce mohli dát formu příjemnou pro uživatele. Některé zůstávají na vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete. Dokážeme díky nim váš prohlížeč rozpoznat při příští návštěvě.

Pokud o tuto funkci nemáte zájem, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o ukládání souborů cookie informoval, a povolovat ho pouze v jednotlivých případech.

V případě deaktivace souborů cookie může být omezena funkčnost našich webových stránek.

Sociální sítě

Na našich webových stránkách jsou integrovány doplňky sociálních sítí, např. Facebooku, Twitteru, Instagramu nebo YouTube. Ty mohou údaje předávat třetím stranám. Nemáme vliv na soubory cookie, které jsou Facebookem, Twitterem atd. ukládány, ani k nim nemáme přístup.

Webová analytika

Tento web využívá službu Google Analytics. Jedná se o službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) pro webovou analytiku. Služba Google Analytics používá soubory cookie. Takto generované informace o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google bude tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google bude tyto informace případně předávat také třetím stranám, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, kterými disponuje. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním o vás shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

 

Newsletter

Máte možnost se prostřednictvím našich webových stránek přihlásit k odběru našeho newsletteru. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že s odběrem newsletteru souhlasíte.

Abychom vám mohli poskytovat cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme také dobrovolně uvedené informace o oblastech zájmu, narozeninách a poštovních směrovacích číslech.

Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit. Požadavek na zrušení prosím zašlete na následující e-mailovou adresu: info@wss-ski.at.  Obratem pak smažeme vaše údaje související se zasíláním newsletteru.

Vaše práva

Obecně máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání souhlasu a vznesení námitky. Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, nebo pokud byla vaše práva související s ochranou osobních údajů jinak porušena, můžete se obrátit na dozorový úřad. V Rakousku to je Úřad pro ochranu osobních údajů (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8,1080 Wien, Rakousko, dsb@dsb.gv.at).

Můžete nás kontaktovat následovně:

Wintersportschule Stodertal GmbH, 4573 Hinterstoder Nr. 5

0043 7564 20 600

info@wss-ski.at

 

 

Souhlas

Přečetl(a) jsem si prohlášení o ochraně osobních údajů http://www.wss-ski.at a souhlasím s ním.

  • Haken setzen bei Shop-Check-Out

Smluvní partner souhlasí s tím, že jeho osobní údaje bude za účelem plnění smlouvy zpracovávat společnost Wintersportschule Stodertal GmbH a že údaje budou předány zpracovateli.

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat na adrese info@wss-ski.at

 

Upozornění na soubory cookie

Než budete naše webové stránky dál používat, přečtěte si informace o souborech cookie a o ochraně osobních údajů.